Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Studiuj Socjologię lub Pedagogikę na Wydziale Nauk Społecznych SGGW

Drogi Kandydacie! Zastanawiasz się nad wyborem studiów? Mamy dla Ciebie dobre wiadomości. Socjologia W ubiegłym roku akademickim nastąpiła zmiana przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunek Socjologia. Na Socjologię  przyjmujemy na podstawie matury (poziom podstawowy lub rozszerzony) z dwóch przedmiotów, czyli języka obcego nowożytnego oraz jednego z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii,

Czytaj dalej »

Refleksja nad dorosłością w ramach Salonu Socjologicznego SGGW

11 maja 2017 roku odbył się piąty Salon Socjologiczny w SGGW w ramach, którego  wykład  pt. „Osiąganie dorosłości w czasach niepewności” wygłosiła prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Hanna Podedworna

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Przemiany polskiej przestrzeni wiejskiej”. Wystawa zdjęć konkursowych do obejrzenia na stoisku Wydziału Nauk Społecznych w trakcie Dni SGGW. Nagrodzone zdjęcia: 1 miejsce Martyna Socha 2 miejsce Maria Grzebuła 3 miejsce Monika Szymanek Wyróżnienia za oryginalność tematu: Julia Zbyszyńska Aleksandra Hoja Albert Marchewka Sebastian Janowski

Czytaj dalej »

Dni SGGW 2017 pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych

W dniach 19-20 maja 2017 roku na terenie Kampusu odbędą się coroczne Dni SGGW, które cieszą się od lat ogromnym zainteresowaniem. W roku bieżącym patronem Dni SGGW jest Wydział Nauk Społecznych. W przygotowanie proponowanych przez Nasz Wydział atrakcji włączyli się pracownicy wszystkich zakładów Katedry Socjologii oraz Katedry Edukacji i Kultury

Czytaj dalej »

Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe

Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz Kierownika Zakładu Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Pana dr Piotra Swachy serdecznie zapraszam na otwarte zebranie naukowe, na którym Pan dr Michał Węsierski zaprezentuje wyniki swoich ostatnich badań i wygłosi referat pt.: Ekshibicjonizm erudycyjny a efekt GIGO, czyli o eklektyzmie przedmiotowo-metodologicznym w naukach

Czytaj dalej »

Certyfikaty SPSS Technology Junior Expert uroczyście wręczone

Serdecznie gratulujemy studentom III roku socjologii, którzy uzyskali najwyższe oceny z zajęć Komputerowe Analizy Danych Ilościowych. W związku z tym, że w roku akademickim 2016/2017 przedmiot ten po raz kolejny uzyskał akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), najlepsi studenci otrzymali za swoje osiągnięcia certyfikaty SPSS Technology Junior Expert potwierdzające ich

Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego w specjalności: pedagogika dorosłych

BNiP-SON-85/2017 Warszawa, 08.05.2017 r. OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki społeczne

Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w specjalności: socjologia rodziny

BNiP-SON-83/2017 Warszawa, 08.05.2017 r. OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki społeczne

Czytaj dalej »