photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym: szanse i zagrożenia

logo_sggw_wns

Zapraszamy wszystkich badaczy młodzieży na współorganizowaną przez Katedrę Socjologii SGGW III Międzynarodową Konferencję Naukową „Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym: szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w Pałacu Lubomirskich w Przemyślu w dniach 30-31 maja 2017r. Szczegóły na stronie internetowej konferencji: http://mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl/index.html  

  • wtorek 21.03.2017

Zaproszenie na otwarte spotkanie naukowe

Zakład Socjologii Ogólnej zaprasza 11 kwietnia 2017 roku o godz.10.00 na otwarte spotkanie naukowe podczas którego Pani dr Ewa Sadurska – Duffy wygłosi referat pt.   „Samozatrudnienie jako strategia aktywności zawodowej kobiet – Polki na brytyjskim rynku pracy”. Referat oparty będzie na badaniach jakie przeprowadziła prelegentka wśród polskich migrantek podczas swojego pobytu w Wielkiej Brytanii. […]

  • czwartek 16.03.2017

Relacja ze Szkoły Twórczego Myślenia

DSC08020

6 marca 2017 w ramach inauguracji Szkoły Twórczego Myślenia odbył się wykład pt. „Kreatywność jako forma wyrażania siebie oraz świata, w którym żyjemy” prowadzony przez Renatę Dymną – teatrologa, dziennikarkę, reżysera teatralnego oraz Andrzeja Malca – aktora teatralnego. W ramach spotkania odbyły się także zajęcia warsztatowe „Budowanie pomysłów na twórcze działania – inspiracje teatralne, filmowi […]

  • piątek 10.03.2017

Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności II

logo_sggw_wns

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni oraz Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej   Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności II     Komitet  naukowy konferencji Dr hab. Joanna Wyleżałek (Katedra Socjologii, Dziekan Wydziału Nauk […]

  • wtorek 7.02.2017

FORUM HUMANISTYKI POLSKIEJ 2017

dav

Dnia 31 stycznia 2017 do Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie przybyli uczestnicy Forum Humanistyki Polskiej, zorganizowanego przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji. Wiodącym  tematem konferencji  pod patronatem  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  były potrzeby i  problemy, ale także rola oraz znaczenie humanistyki polskiej. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentowali przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych: dr Marta […]

  • poniedziałek 6.02.2017

Konferencja „Co nas wyzwala, co nas zniewala”

15732342_827101657429436_3955755424283557796_o

Koło Naukowe Socjologów zaprasza na studencko-doktorancką ogólnopolską konferencję naukową, Od kogo zależy, kim jesteśmy? Czy ktoś lub coś kieruje naszymi wyborami? Czy kultura masowa, systemy polityczne, korporacje, edukacja, konsumpcja, globalizacja i wiele innych, czynią nas niewolnikami, czy wręcz przeciwnie, pozwalają nam być sobą? Czy możliwe jest poszukiwanie prawdy o samym sobie wśród presji społecznej i […]

  • środa 25.01.2017

Zaduma nad współczesnością w ramach grudniowego Salonu Socjologicznego w SGGW

DSC09000

W grudniu 2016 roku, w ramach kolejnego Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład  pt. „Czy można być normalnym w narcystycznym świecie?”, który wygłosił dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW. Wykład stanowił interdyscyplinarną analizę relacji człowiek – społeczeństwo w kontekście rozważań psychologicznych, socjologicznych oraz filozoficznych. Prelegent nie pozostawił słuchaczy […]

  • środa 25.01.2017

Certyfikaty SPSS Technology Expert

certyfikat

Z radością informujemy, że zajęcia Komputerowe Analizy Danych Ilościowych realizowane w SGGW na kierunku Socjologia uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) na rok akademicki 2016/2017. Oznacza to, że wszyscy studenci trzeciego roku socjologii, którzy uzyskają z tych zajęć ocenę co najmniej dobrą, otrzymają certyfikat SPSS Technology Junior Expert, potwierdzający praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi […]

  • poniedziałek 17.10.2016

 

Copyright © 2009 – Wydział Nauk Społecznych SGGW