Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Sens dojrzewania i młodości…”

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Sens dojrzewania i młodości. W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wychowania w warunkach ponowoczesności” współorganizowaną przez Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja jest piątą z cyklu konferencji, których głównym organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Czytaj dalej »

Konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Edukacji i Kultury

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza wieloetapowy konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Edukacji i Kultury na podstawie umowy o pracę na czas określony – 2 lata, jeden etat Informacje o konkursie Dziedzina: nauki humanistyczne lub społeczne Dyscyplina: pedagogika Specjalność: pedagogika, pedagogika specjalna DATA

Czytaj dalej »

Konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza wieloetapowy konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii na podstawie umowy o pracę na czas określony – 2 lata, jeden etat Informacje o konkursie Dziedzina: nauki humanistyczne lub społeczne Dyscyplina: socjologia Specjalność: socjologia społeczeństw współczesnych DATA OGŁOSZENIA: 19.04.2018r.

Czytaj dalej »

Spotkanie z cyklu „Szkoły Twórczego Myślenia”

Katedra Edukacji i Kultury, Koło Naukowe Pedagogów wraz z opiekunem Dr Iwoną Błaszczak oraz Samorząd Studentów WNS SGGW serdecznie zapraszają pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z cyklu „Szkoły Twórczego Myślenia” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kolejne z naszych spotkań poprowadzi ks. Łukasz

Czytaj dalej »