Godziny dziekańskie

Ogłoszono godziny dziekańskie w dniu 24 października w godz. 11.00 do 12.30, w trakcie których zapraszamy na spotkanie z Kandydatką na stanowisko Prodziekana ds. dydaktyki na kierunku socjologia dr hab. Beatą Marią Nowak, prof. SGGW, które odbędzie się w budynku 4 sala 1. Pismo do pobrania

Czytaj dalej »

Wydział Nauk Społecznych uruchomił pracownię badań fokusowych. Studiuj Socjologię, zdobywaj kompetencje praktyczne

Wydział Nauk Społecznych uruchomił pracownię badań fokusowych w ramach powstałej na początku 2018 roku Pracowni Badań Społecznych realizującej badania zarówno o charakterze naukowym jak i komercyjnym. Dzięki powstałej interdyscyplinarnej jednostce naukowo-badawczej i dydaktycznej działającej w Katedrze Socjologii studenci zdobywając wiedzę naukową będą mogli jednocześnie zdobyć doświadczenie praktyczne  poszerzając swoje kompetencje

Czytaj dalej »

PROGRAM STAŻOWY DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH ORAZ NAUCZYCIELI – STAŻYSTÓW

Kim jesteśmy: Fundacja Uniwersytet Dzieci to organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i zapraszamy dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat. Kogo zapraszamy: studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych nauczycieli stażystów Czego się od nas nauczysz: jak korzystać z nowoczesnych metod nauczania, w

Czytaj dalej »

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory Prodziekana ds. dydaktyki (kierunek socjologia) 23 października 2018 roku godz. 10.30, sala 5 bud. 4 – zabranie wyborcze Samorządu Studentów (wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów przedstawicieli studentów WNS) 24 października 2018 roku godz. 11.00, sala 1 bud. 4 – spotkanie pracowników i studentów WNS z kandydatką na Prodziekana ds.

Czytaj dalej »

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurował rok akademicki 2018/2019. Uroczystość odbyła się na Auli Kryształowej dnia 4 października 2018 roku. W jej przebiegu Władze Rektorskie SGGW reprezentował Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Tradycyjnie Inauguracja rozpoczęła się odegraniem Hymnu Państwowego.   Następnie głos zabrała

Czytaj dalej »

Konferencja Naukowa pt.: Uniwersytety Ludowe a kompetencje obywatelskie XXI wieku

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kul – ZIARNO Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zapraszają na interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Uniwersytety Ludowe a kompetencje obywatelskie XXI wieku. Konferencja odbędzie się w dniu 23.10.2018 w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. Komitet organizacyjny: Przewodniczące: dr Iwona Błaszczak, SGGW, Ewa Smuk-Stratenwerth, Stowarzyszenie ZIARNO

Czytaj dalej »

Festiwal Nauki

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym Festiwalu Nauki. Na Wydziale Nauk społecznych odbędą się następujące imprezy:   Prowadzący i tytuł spotkania: Termin: Miejsce: dr Agnieszka Maj Jedzenie a koncepcje zdrowia. Problem medykalizacji żywności czw., 2018-09-27 17:00 Budynek 4. Sala 1. dr Paweł Pasieka Écorschés: modele anatomiczne ludzi i

Czytaj dalej »