5th World Conference on Women’s Studies 10-12 października 2019


Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, World-CWS World Center For Women Studies, Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w wydarzeniu pod patronatem honorowym  Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego: 5th World Conference on Women’s Studies, które odbedzie się w Warszawie w dniach 10 -12 października 2019 na temat: Emancypacja kobiet. Wsparcie i troska na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

Szczegółowe informacje:

Plakat do pobrania
Komunikat
Karta zgłoszenia
Registration form
world-cws.com