Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

WYBORY PRODZIEKANA DS. NAUKI I ROZWOJU SPOTKANIE Z KANYDATEM NA PRODZIEKANA DS. NAUKI I ROZWOJU DR HAB. KAROLEM CHROBAKIEM ODBĘDZIE SIĘ 15 STYCZNIA 2019 ROKU W BUDYNKU NUMER 4 SALA NR 10 O GODZINIE 10.00 ZEBRANIE WYBORCZE WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW W CELU WYBORU PRODZIEKANA DS. NAUKI I ROZWOJU ODBĘDZIE SIĘ

Czytaj dalej »

Profesor nadzwyczajny – pedagogika – konkurs wieloetapowy

OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora uczelni typ stanowiska: naukowo-dydaktyczne w dziedzinie: nauki społeczne w

Czytaj dalej »

Asystent – pedagogika – konkurs wieloetapowy nr 1

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury MIASTO: Warszawa STANOWISKO: asystent, zatrudnienie na czas określony 1 rok DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSYPLINA: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.01.2019 r. godz. 8:00 LINK

Czytaj dalej »

Asystent – pedagogika – konkurs wieloetapowy nr 2

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury MIASTO: Warszawa STANOWISKO: asystent, zatrudnienie na czas określony 1 rok DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSYPLINA: pedagogika, specjalność: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.01.2019 r. godz. 8:00

Czytaj dalej »