Profesor nadzwyczajny – pedagogika – konkurs wieloetapowy

OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora uczelni typ stanowiska: naukowo-dydaktyczne w dziedzinie: nauki społeczne w

Czytaj dalej »

Asystent – pedagogika – konkurs wieloetapowy nr 1

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury MIASTO: Warszawa STANOWISKO: asystent, zatrudnienie na czas określony 1 rok DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSYPLINA: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.01.2019 r. godz. 8:00 LINK

Czytaj dalej »

Asystent – pedagogika – konkurs wieloetapowy nr 2

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury MIASTO: Warszawa STANOWISKO: asystent, zatrudnienie na czas określony 1 rok DZIEDZINA NAUKOWA: nauki społeczne lub humanistyczne DYSYPLINA: pedagogika, specjalność: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.01.2019 r. godz. 8:00

Czytaj dalej »

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju”

Dnia 14 grudnia br. odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju” z udziałem środowiska naukowego oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. Organizatorami konferencji są Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Czytaj dalej »