Akredytacja dla zajęć „Komputerowe Analizy Danych Ilościowych” na rok akademicki 2018/2019

Z radością informujemy, że zajęcia Komputerowe Analizy Danych Ilościowych realizowane w SGGW przez dra Rafała Boguszewskiego na kierunku Socjologia po raz kolejny uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska).

Oznacza to, że studenci trzeciego roku socjologii, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskają z tych zajęć ocenę co najmniej dobrą, otrzymają certyfikat SPSS Technology Junior Expert, potwierdzający praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi SPSS. Ponadto, wskazani przez prowadzącego zajęcia studenci (maksymalnie 4 osoby z akredytowanego kursu) mogą przystąpić do specjalnego egzaminu i otrzymać certyfikat SPSS Technology Expert.

Certyfikat wydawany przez firmę Predictive Solutions, potwierdzający praktyczną znajomość analizy danych, jest  niewątpliwie dużym atutem na dzisiejszym rynku pracy. Umiejętność pozyskiwania informacji z różnego rodzaju baz danych jest coraz bardziej istotna w wielu branżach i na różnych stanowiskach.

Pragniemy jednocześnie serdecznie pogratulować czwórce naszych studentów: Aleksandra Struczyk, Michał Biraga, Mateusz Czachowski i Jakub Kędzierski, którzy z bardzo wysokim wynikiem zdali specjalistyczny egzamin i uzyskali certyfikat SPSS Technology Expert. Życzymy im dalszych sukcesów! 😊