Akredytacja dla zajęć „Komputerowe Analizy Danych Ilościowych”


Z radością informujemy, że zajęcia Komputerowe Analizy Danych Ilościowych realizowane w SGGW na kierunku Socjologia uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) na rok akademicki 2017/2018.

Oznacza to, że wszyscy studenci trzeciego roku socjologii, którzy uzyskają z tych zajęć ocenę co najmniej dobrą, otrzymają certyfikat SPSS Technology Junior Expert, potwierdzający praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi SPSS. Ponadto, wskazani przez prowadzącego zajęcia studenci (maksymalnie 4 osoby z akredytowanego kursu) mogą przystąpić do specjalnego egzaminu i otrzymać certyfikat SPSS Technology Expert.

Certyfikat wydawany przez firmę Predictive Solutions, potwierdzający praktyczną znajomość analizy danych, jest  z pewnością dużym atutem na dzisiejszym rynku pracy. Umiejętność pozyskiwania informacji z różnego rodzaju baz danych jest coraz bardziej istotna – bez względu na branżę i zajmowane stanowisko.

Pragniemy jednocześnie serdecznie pogratulować trójce naszych studentów: Klaudia Toporek, Rafał Bieńkowski, Wojciech Leżoń, którzy zdali z wysokim wynikiem specjalistyczny egzamin i uzyskali certyfikat SPSS Technology Expert. Życzymy im dalszych sukcesów!

Certyfikat akredytacji