Akademia przyszłości

Projekt: „Akademia przyszłości” Okres realizacji: od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. Celem projektu „Akademia Przyszłości” jest nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi na poziomie szkół średnich zlokalizowanych na terenie całej Polski oraz opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat służącym rozwijaniu u jego uczestników wielorakich kompetencji,

Czytaj dalej »

Badanie wspólnego polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturalno-artystycznego XVI – XX wieku

W ramach realizowanego w Katedrze Edukacji i Kultury w koordynacji z Narodowym Uniwersytetem Akademia Ostrogska” (Ukraina) Projektu naukowego: „Badanie wspólnego polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturalno-artystycznego XVI i XX wieku”, odbyła się wymiana dwóch grup studentów – po 10 osób pod opieką kierowników merytorycznych – dr Iwony Błaszczak i dr Agnieszki Pawluk-Skrzypek oraz

Czytaj dalej »

Mobilność Plus

P8261483

Dr Marta Makowska z Katedry Socjologii WNS została laureatką II edycji  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Mobilność Plus. Dzięki temu stypendium przebywała wraz z synem i mężem w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych od czerwca do grudnia 2013 roku. Program MNiSW  umożliwia bowiem wyjazd nie tylko naukowcowi, ale także

Czytaj dalej »

Mobbing w oświacie jako problem społeczny

Mobbing w oświacie jako problem społeczny. Uwarunkowania organizacyjne i społeczne konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych (numer projektu: N N116 631040) PROJEKT BADAWCZY FINANSOWANY PRZEZ NCN Kierownik projektu: Dr Joanna Wyleżałek Nazwa programu w ramach, którego projekt jest finansowany: 40 konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie

Czytaj dalej »

Analiza dyskursu

Wydział Nauk Społecznych SGGW jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu” Dyskurs jest kategorią, która w ostatnich latach zyskała na znaczeniu w różnych dziedzinach nauk społecznych i humanistyki. Do zintensyfikowania badań nad dyskursem przyczyniły się: zwrot językowy w naukach społecznych, popularność konstruktywizmu, ale także przemiany społeczne i gospodarcze, w tym rozwój

Czytaj dalej »