Certyfikaty SPSS Technology Expert oraz Technology Junior Expert uroczyście wręczone


Serdecznie gratulujemy studentom III roku socjologii, którzy uzyskali najwyższe oceny z zajęć Komputerowe Analizy Danych Ilościowych
. W związku z tym, że w roku akademickim 2018/2019 przedmiot ten po raz kolejny uzyskał akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), najlepsi studenci otrzymali za swoje osiągnięcia certyfikaty SPSS Technology Expert oraz Technology Junior Expert potwierdzające ich praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi SPSS.
Uzyskane certyfikaty stanowią dla naszych absolwentów niewątpliwy atut na rynku pracy.

Certyfikaty wraz z listami gratulacyjnymi od Kolegium Dziekańskiego wręczyli studentom: dr Rafał Boguszewski, prowadzący zajęcia KADI, dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, Kierownik Katedry Socjologii.
W roku akademickim 2018/2019 certyfikaty SPSS Technology Expert oraz Junior Expert otrzymali: Dominika Czarnowska, Dominika Dziwulska, Patryk Deptuła oraz Filip Dębowski.

Certyfikaty Junior Expert otrzymali natomiast: Artur Czajkowski, Aleksandra Drzewińska, Magdalena Górzyńska, Karolina Gregorczyk, Aleksandra Hoja, Aleksandra Karaś, Mateusz Kowalski, Sebastian Ostrowski, Kamil Rokita, Nelia Shcherban , Katarzyna Siekiera, Marta Skrzek, Angelika Smolarz, Dawid Szczepański, Ewelina Walaszek, Maciej Węgrzecki, Klaudia Wierzbicka

Galeria zdjęć