Certyfikaty SPSS Technology Junior Expert dla studentów Wydziału Nauk Społecznych


W roku akademickim 2017/2018 kurs prowadzony przez dr Rafała Boguszewskiego z zakresu Komputerowych Analiz Danych Ilościowych uzyskał po raz kolejny akredytację firmy Predictive Solutions. Studenci Socjologii, którzy uzyskali najwyższe oceny z zajęć otrzymali za swoje osiągnięcia certyfikaty SPSS Technology Junior Expert potwierdzające ich praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi SPSS.

W bieżącym roku certyfikaty i listy gratulacyjne od władz Wydziału Nauk Społecznych otrzymali: Michał Biraga, Mateusz Czachowski, Sebastian Gralewski, Jakub Kędzierski, Agnieszka Palczewska, Aleksandra Struczyk, Anna Zduńczyk oraz Agata Zielińska.
W uroczystości uczestniczyły Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW oraz Kierownik Katedry Socjologii dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW.

Gratulujemy osiągnięć wyróżnionym studentom i prowadzącemu kurs KADI.

Galeria zdjęć