Dodatkowy termin egzaminu z języka obcego

Zgodnie z regulaminem przystąpienia do egzaminu końcowego z języka obcego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym  terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 05.02.2018 oraz 16.02.2018 z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

Dodatkowy egzamin odbędzie się 23.02.2018. 

Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od egzaminu

O godzinach egzaminu prosimy dowiadywać się w poszczególnych sekcjach lub sekretariacie SPNJO, informacja również na stronie internetowej SPNJO (zakładka „bieżące informacje”)