Dzień Osób Niepełnosprawnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Zapraszamy 3 grudnia o godzinie 12:00 do Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydarzenie zorganizowane z okazji ustanowienia  w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Osób Niepełnosprawnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowany w roku bieżącym inaugurować będzie coroczny cykl spotkań.

Spotkanie ma charakter edukacyjny i integracyjny pozwalający zrozumieć osobom pełnosprawnym problemy osób niepełnosprawnych oraz zwiększyć świadomość społeczną w zakresie potrzeby partycypacji osób niepełnosprawnych w każdej sferze życia społecznego.

Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem JM Rektora prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego

Organizatorzy wydarzenia:
Dr Beata Just- Brochocka – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich
Koło Naukowe Pedagogów

Plan spotkania: