Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Teoretyczne podstawy wychowania”

Pedagogika st. licenc. I rok: egzamin poprawkowy z przedmiotu „Teoretyczne podstawy wychowania” odbędzie się 12 IX 2017 r. o g. 10, bud. 35, p. 226.