Godziny rektorskie

W dniu 11.10.2017 r. (środa) ogłoszone zostały godziny rektorskie w godz.10.00-14.00 dla studentów I roku (z podziałem na wydziały), w związku z organizowanym w tym czasie przez RUSS wydarzeniem „Reaktywacja”.

Skan pisma