Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nauk Społecznych


Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurował rok akademicki już po raz dwunasty. Uroczystość odbyła się na Auli Kryształowej dnia 5 października 2017 roku. W jej przebiegu Władze Rektorskie SGGW reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marian Binek.

 
Inauguracja rozpoczęła się tradycyjnie odegraniem Hymnu Państwowego.
Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Wyleżałek. Dziekan przypomniała czas narodzin Wydziału Nauk Społecznych powracając w rozważaniach do idei, które przyświecały prof. dr hab. Zygmuntowi Przychodzeniowi pierwszemu Dziekanowi. W swoim przemówieniu zaprezentowała misję, którą realizuje  Wydział Nauk Społecznych  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dotychczasowe osiągnięcia pracowników wydziału, systemowe uwarunkowania rozwoju nauk społecznych i humanistycznych oraz plany na przyszłość. Zwracając się do studentów wskazała zarówno na prawa jak i na obowiązki, które towarzyszą roli studenta w społeczności akademickiej. Odwołując się do klasycznej misji uniwersytetu przedstawiła na jakich podstawach Wydział Nauk Społecznych kształci i wychowuje młodzież akademicką.

Następnie minutą ciszy oddano cześć zmarłym w roku akademickim 2016/2017 pracownikom Wydziału Nauk Społecznych: dr Irenie Borowy, prof. dr hab. Jerzemu Bobrykowi oraz prof. dr hab. Tadeuszowi Michalczykowi.

Ważnym etapem uroczystości było przemówienie Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Mariana Binka. W swoim przemówieniu Prorektor wskazał na potencjał wydziału i jego znaczenie dla społeczności akademickiej życząc pracownikom i studentom Wydziału Nauk Społecznych dalszego rozwoju.

Immatrykulację studentów pierwszego roku przeprowadziła  dr  Iwona Błaszczak Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Pedagogika.
Po złożeniu przysięgi przez studentów Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłosiła rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za otwarty.

Miłym etapem Inauguracji było wręczenie nagród JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.
Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe otrzymali:
dr hab. Karol Chrobak- nagroda indywidualna I stopnia, dr Iwona Błaszczak – nagroda indywidualna III stopnia,
dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW – nagroda indywidualna III stopnia.
Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne otrzymali:
dr hab. Joanna Wyleżałek – nagroda indywidualna I stopnia, dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW- nagroda indywidualna II stopnia, dr hab. Teresa Zaniewska, prof. SGGW- nagroda indywidualna II stopnia,
dr Rafał Boguszewski- nagroda indywidualna III stopnia,  dr Agnieszka Maj- nagroda indywidualna III stopnia.
Nagrodę zespołową III stopnia za osiągnięcia organizacyjne przyznana została: dr Monice Jurewicz, dr Ewie Lubinie oraz dr Agnieszce Pawluk-Skrzypek

W czasie Inauguracji przyznano również studentom dyplomy uznania dziekana za aktywność organizacyjną na rzecz Wydziału Nauk Społecznych i dobre wyniki w nauce.
Dyplomy otrzymali: Agata Fleter, Katarzyna Halter, Adriana Jankowska, Karol Kaczor, Jakub Kędzierski,
Hubert Ludwin, Albert Marchewka, Martyna Socha, Filip Stankiewicz, Magdalena Zbucka.
Następnie najlepsi absolwenci Wydziału Nauk Społecznych SGGW odebrali dyplomy z wyróżnieniem:
Rafał Bieńkowski, Arletta Chełstowska, Klaudia Czarnecka, Agata Krupa.

Przedstawicielka Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych SGGW Pani Joanna Olszak dziękując władzom wydziału za twórczą współpracę zachęcała studentów do pełnego uczestnictwa w życiu akademickim, zarówno w sferze  nauki, rozwoju własnych zainteresowań jak i rozrywki prezentując tym samym zalety studiowania na SGGW.

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego.
W bieżącym roku akademickim wykład pt. „Uczenie się przez całe życie, między euforią a bezwolnością” wygłosiła prof. dr hab. Ewa Przybylska.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz dziekańskich wydziałów SGGW:

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Dziekan Wydziału o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Prof. dr hab. Henryk Żybura
Dziekan Wydziału Leśnego

Dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

Dr hab. Wojciech Borucki
Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunkach: Biologia i Inżynieria Ekologiczna
na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Dr hab. Piotr Jurka, prof. SGGW
Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Dr Renata Gieduch
Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Architektura Krajobrazu
na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dr hab. Grzegorz Kowaluk
Prodziekana ds. Dydaktyki na kierunku Meblarstwo
na Wydziale Technologii Drewna

Dr Maciej Kamaszewski
Prodziekan  ds. Dydaktyki na Wydziale Nauk o Zwierzętach

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowską, prof. SGGW
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Rafał Wołosiak
Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Bezpieczeństwo Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności

Dr hab. Joanna Landmesser
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki

Nasze zaproszenie przyjęli również znakomici goście ze współpracujących jednostek organizacyjnych i instytucji:

Joanna Chreścionko – Rajkowska
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola SGGW

Jadwiga Barbara Moroz
Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Agnieszka Olszewska
Dyrektor Polsko- Angielskiego Przedszkola Artystycznego Magic- Fish

Anna Strumińska
Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  „Hipoterapia”

Marta Niezgoda
Dyrektor ds. Promocji Nauki, Index Copernicus International

Karolina Lewandowska
Dyrektor Firmy „Centrum Efekty”

Paweł Janus
Radca Prawny w Kancelarii Prawnej JNS

W czasie inauguracji powitano również w gronie społeczności wydziałowej profesorów rozpoczynających pracę w roku akademickim 2017/2018:
prof. dr hab. Ewę Przybylską, dr hab. Włodzimierza Chojnackiego, prof. SGGW oraz dr hab. Annę Wachowiak, prof. SGGW

Gościli u nas także przedstawiciele  związków zawodowych NSZZ „ Solidarność” SGGW dr Maria Wesołowska i mgr Maryla Kupczyk oraz emerytowani pracownicy i  przyjaciele Wydziału Nauk Społecznych: prof. dr hab. Kazimierz Korab, prof. dr hab. Stanisław Stępka, dr Grażyna Gurnik, dr Barbara Kącka, dr Kazimierz Molik, dr Barbara Weychert.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za zaszczyt, który uczynili nam swoją obecnością na Uroczystości Inauguracji a wszystkim Pracownikom i Studentom życzymy udanego roku akademickiego 2017/2018.

Galeria zdjęć