Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych


Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurował rok akademicki 2018/2019. Uroczystość odbyła się na Auli Kryształowej dnia 4 października 2018 roku. W jej przebiegu Władze Rektorskie SGGW reprezentował Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala.

Tradycyjnie Inauguracja rozpoczęła się odegraniem Hymnu Państwowego.  
Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW.
Dziekan przypomniała misję Wydziału Nauk Społecznych i jego specyfikę jako jedynego wydziału na uczelniach rolniczych w Polsce kształcącego w zakresie pozaekonomicznej wiedzy społecznej. W swoim przemówieniu zaprezentowała osiągnięcia pracowników wydziału oraz możliwości rozwoju, którymi dysponuje społeczność Wydziału Nauk Społecznych. Dziekan wskazała, że  zmiany wynikające z Ustawy 2.0 mogą być bodźcem dla dalszego rozwoju uczelni tylko w sytuacji racjonalnego i perspektywicznego działania.
Zwracając się do studentów Dziekan zaakcentowała potrzebę tworzenia i pielęgnowania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za własne postawy.

Następnie minutą ciszy oddano cześć zmarłemu w 2018 roku emerytowanemu pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Stefanowi Snihurowi, prof. SGGW.

Ważnym etapem uroczystości było przemówienie Prorektora ds. Dydaktyki  prof. dr hab. Kazimierza Tomali, w którym Prorektor wskazał na znaczenie wiedzy społecznej  dla  kształcenia akademickiego życząc pracownikom i studentom Wydziału Nauk Społecznych udanego roku akademickiego i dalszych sukcesów.

Istotnym etapem uroczystości była Immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą przeprowadziła dr Iwona Błaszczak Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Pedagogika.

Następnie wręczone zostały nagrody JM Rektora SGGW oraz wyróżnienia dla studentów.
Ten fragment uroczystości prowadziła Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Anna Landau- Czajka
Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe otrzymali:
dr Marta Makowska – nagroda indywidualna II stopnia
dr hab. Wiesław Walkiewicz, prof. SGGW – nagroda indywidualna III stopnia
dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW- nagroda indywidualna III stopnia
dr hab. Yuri Plyska – nagroda indywidualna III stopnia
dr hab. Andrzej Korczak- nagroda indywidualna III stopnia
Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne otrzymali:
prof. dr hab. Anna Landau- Czajka oraz dr Piotr Swacha- nagroda zespołowa I stopnia
dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW- nagroda indywidualna II stopnia
dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW- nagroda indywidualna II stopnia
dr hab. Teresa Zaniewska, prof. SGGW- nagroda indywidualna III stopnia
dr Tomasz Herudziński- nagroda indywidualna III stopnia

Zgodnie z Regulaminem Studiów Dziekan Wydziału Nauk Społecznych nagrodziła dyplomami uznania za wyjątkowy wkład w prace organizacyjne  na rzecz Wydziału Nauk Społecznych oraz za dobre wyniki w nauce studentów: Aleksandrę Hoja, Agatę Fleter, Adrianę Jankowską, Dominikę Dziwulską, Dominikę Czarnowską, Filipa Dębowskiego, Oliwię Matkowską, Karolinę Gregorczyk, Marię Fabijańską, Ilonę Kwas, Martynę Majda, Justynę Mieszczanowską, Konrada Chalimoniuka.
Pani Martyna Socha odebrała dyplom jako przedstawicielka absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem.
Na zakończenie tej części uroczystości wyróżnieni zostali  studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w ramach zajęć z zakresu komputerowych analiz danych ilościowych  uzyskując certyfikat SPSS Technology EXPERT: Aleksandra Struczyk, Michał Biraga, Mateusz Czachowski,  Jakub Kędzierski
Do wręczenia certyfikatów zaproszony został  prowadzący zajęcia dr Rafała Boguszewskiego.

W czasie swojego przemówienia Przewodnicząca Samorządu Studentów SGGW Pani Agata Fleter zachęcała do pełnego uczestnictwa w życiu akademickim prezentując szereg możliwości, które stwarza studentom Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Znakomitym uwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny wygłoszony przez dr hab. Monikę Podkowińską, prof. SGGW pt. „ Kto nie umie milczeć, nie umie też mówić…O miejscu milczenia we współczesnym życiu społecznym”.

Po odegraniu Gaudeamus Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW ogłosiła rok akademicki 2018/2019 za otwarty.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz dziekańskich wszystkich wydziałów SGGW, pracownicy Naszej Uczelni, przedstawiciele związków zawodowych, emerytowani pracownicy Wydziału Nauk Społecznych  oraz goście z instytucji współpracujących:
Edward Chudzik – z-a Dyrektora ds. Projektów Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury,
Tomasz Jędrzejczak – Doradca Marszałka Województwa Mazowieckiego,
prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz – Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie,
Zofia Kaczor-Jędrzycką – Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych,
Andrzej Maciążek – v-ce Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń,
Marta Niezgoda – Dyrektor ds. Promocji Nauki, Index Copernicus International,
Małgorzata Anoszczenko – Dyrektor Biznesowa Firmy Tommorow,
Karolina Lewandowska – Dyrektor firmy Efekty,
Łukasz Balcer – Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
Agnieszka Olszewska – Dyrektor przedszkola Magic Fish i międzynarodowej Szkoły Edison w Wilanowie
Michał Wigurski- Prezes Stowarzyszenia „Małe Misie”

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za zaszczyt, który uczynili nam swoją obecnością na Uroczystości Inauguracji a wszystkim Pracownikom i Studentom życzymy udanego roku akademickiego 2018/2019

Galeria zdjęć