Innowacja, ekologia, praca badawcza


Pracownia Badań Społecznych zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w odpłatnych badaniach dotyczących społecznego wymiaru ekologii realizowanych przez firmę Atmoterm S.A.
Spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy odbędzie się 10.05.2018 o godzinie 18.00, w budynku nr 4, w sali numer 5.