Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory Prodziekana ds. dydaktyki (kierunek socjologia)

23 października 2018 roku godz. 10.30, sala 5 bud. 4 – zabranie wyborcze Samorządu Studentów (wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów przedstawicieli studentów WNS)

24 października 2018 roku godz. 11.00, sala 1 bud. 4 – spotkanie pracowników i studentów WNS z kandydatką na Prodziekana ds. dydaktyki (socjologia) dr  hab.  Beatą  Marią  Nowak,  prof. SGGW

30 października 2018 rokuwybory uzupełniające do Kolegium Elektorów we wszystkich grupach pracowników WNS:

Pracowników administracji – godz. 9.00 sala nr 5 w bud. 4

Samodzielnych pracowników naukowych – godz. 9.30 sala nr 5 w bud. 4

Niesamodzielnych pracowników naukowych – godz. 11.30 sala nr 10 w bud. 4

6 listopada 2018 roku zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w celu wyboru Prodziekana ds. dydaktyki (kierunek socjologia) – godz. 10.00 sala 5 bud. 4

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza