Konferencja Naukowa pt.: Uniwersytety Ludowe a kompetencje obywatelskie XXI wieku


Stowarzyszenie Ekologiczno-Kul – ZIARNO Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zapraszają na interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Uniwersytety Ludowe a kompetencje obywatelskie XXI wieku.

Konferencja odbędzie się w dniu 23.10.2018 w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.

Komitet organizacyjny:
Przewodniczące: dr Iwona Błaszczak, SGGW,
Ewa Smuk-Stratenwerth, Stowarzyszenie ZIARNO

Zgłoszenia on-line na stronie Stowarzyszenia ZIARNO www.ziarno.grzybow.pl i Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego www.eul.grzybow.pl do 9 października br.
Konferencja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, projekt „Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style” realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne w partnerstwie z Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde, Niemcy, Szkołą Rolnictwa Biodynamicznego w Szwajcarii, Uniwersytetem Ludowym Brenderup Folkhøjksole w Danii, Gminą Adamów, Stowarzyszeniem Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy oraz organizacją BotanicaLife Foundation z Bułgarii.
Wystąpienia konferencyjne odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

Program konferencji
Zaproszenie

Galeria zdjęć