WPUK 2013

 

I WARSZTATY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH
„Różne oblicza komunikacji”

Zakład Komunikacji Społecznej zaprasza studentów na bezpłatne  Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych, które odbędą się 24-25.05.2013 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WARSZTATÓW:

1. Komunikacja międzykulturowa w praktyce
Prowadzący: dr Rafał Wiśniewski
Termin:  24.05.2013 godz. 9.00-11.00
Liczba miejsc: 10-12 osób

Celem warsztatów jest ukazanie niektórych wyzwań pojawiających się w dobie kontaktów międzykulturowych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje międzykulturowe potrzebne są bowiem zarówno w życiu codziennym, jak i w  pracy zawodowej, a ich znaczenie rośnie w warunkach rosnącego pluralizmu kulturowego.

DR RAFAŁ WIŚNIEWSKI – adiunkt i kierownik specjalizacji Socjologia Komunikacji Międzykulturowej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. Studiował w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz The European Sociological Association, The International Sociological Association. Zastępca redaktora naczelnego „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”. Członek rady redakcji „Sociology of Science and Technology”. Redaktor czterech publikacji i autor kilkudziesięciu artykułów w zakresie socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej.

2. Kołczowanie przez gadanie, czyli elementy coachingu w komunikacji
Prowadzący:  mgr Marta Sujkowska, mgr Renata Korab
Termin:  24.05.2013 godz. 9.00-13.00
Liczba miejsc: 10-12 osób

Celem warsztatów jest poznanie wybranych elementów coachingu, przydatnych w budowaniu codziennych relacji interpersonalnych. Zajęcia mają rozbudzić samoświadomość komunikacyjną oraz udoskonalić umiejętności słuchania, rozumienia i zadawania pytań.

MARTA SUJKOWSKA – aktywny trener i coach biznesu, nauczyciel akademicki. Współpracuje m.in z Fundacją Międzynarodowy Instytut Edukacji, prowadząc warsztaty wsparcia rozwoju potencjału ludzkiego; z Wyższą Szkołą im. Bogdana Jańskiego (Międzynarodowe Studia Coachingu), ucząc w zakresie kreowania rzeczywistości i zarządzania. Dodatkowo posiada doświadczenie w obszarze administracji państwowej oraz branży turystycznej.

MGR RENATA KORAB – socjolog, trener i coach, od kilku lat współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego prowadząc zajęcia z zakresu komunikacji i mediów.

3. Asertywność
Prowadzący: dr Izabela Podobas
Termin:  24.05.2013 godz. 13.00-15.00
Liczba miejsc: 10-12 osób

Zajęcia dotyczą następującej problematyki: Asertywne myślenie, komunikowanie i zachowanie, czyli jak się tworzy postawę asertywną w komunikacji interpersonalnej  (czym jest asertywność, uległość, agresja, asertywna odmowa i wyrażanie opinii; pozytywne nastawienie).

DR IZABELA PODOBAS,  adiunkt w Katedrze Socjologii WNS SGGW w Warszawie. Od 15 lat zajmuje się dydaktyką. Jej obszar zainteresowań naukowo-badawczych oscyluje wokół komunikacji politycznej, a w szczególności politycznego PR-u, a także komunikacji w wymiarze międzykulturowym.

4. Manipulacja językowa
Prowadzący: dr Justyna Olędzka
Termin: 25.05.2013  godz. 10.00-12.00
Liczba miejsc: 10-12 osób

Cel warsztatów: 1.Przedstawienie katalogu środków językowych wykorzystywanych do manipulacji językowej.2.Analiza przykładów manipulacji- kontekst gramatyczny.3.Przedstawienie przykładów skutecznej manipulacji językowej (kontekst historyczny).4.Współczesne media a manipulacja językowa. Diagnoza- wybrane przykłady- perspektywy.

Dr JUSTYNA OLĘDZKA – Prodziekan na Wydziale Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień z zakresu legitymizacji władzy politycznej w systemach niedemokratycznych.

ZAPISY:
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres: warsztatykomunikacji@gmail.com do 19 maja 2013r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć zostaną przesłane uczestnikom na podane przez nich adresy e-mail.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Monika Podkowińska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr Agnieszka Kampka
Dr Izabela Podobas
Dr Mariusz Kosieradzki