WPUK 2014

 

II WARSZTATY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH „Różne oblicza komunikacji” – podsumowanie

Kilkudziesięciu studentów SGGW uczestniczyło w II edycji Warsztatów Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych „Różne oblicza komunikacji” przygotowanych przez Zakład Komunikacji Społecznej. W tym roku studenci na zajęciach prowadzonych przez Panią dr hab. Joannę Truszkowską (UKSW) poznali trudności i problemy związane z komunikacją z osobami z zaburzeniami wzroku i słuchu. Ćwiczenia, w jakich brali udział, odbywały się nie tylko w budynku Wydziału Nauk Społecznych, ale również dzięki pięknej pogodzie – w parku.

Złożoność procesu komunikacji interpersonalnej została także szeroko zarysowana w trakcie zajęć pt. Konflikt a komunikacja. Warsztaty te prowadziła Pani mgr Grażyna Samulska (Polskie Centrum Mediacji), która ukazała studentom wpływ wzorców komunikacyjnych na przebieg sytuacji konfliktowej. Zajęcia dotyczące konfliktu i komunikacji nie tylko zgromadziły największą liczbę słuchaczy, ale także trwały najdłużej.

W tej edycji warsztatów studenci mieli możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania „czarnego PR” w odniesieniu do komunikacji międzynarodowej oraz wewnątrzsystemowej. Praktyczne przykłady przedstawione przez Panią dr Justynę Olędzką (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) niewątpliwie stały się motywacją do pogłębiania wiedzy odnoszącej się do teorii i praktyki dezinformacji.

W tym roku studenci mogli także uczestniczyć w grze szkoleniowej „Nieznany ląd”, którą poprowadziły Pani mgr Renata Korab (Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji) oraz Pani mgr Marta Sujkowska (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie). Gra pozwoliła studentom zapoznać się z podstawowymi procesami zachodzącymi w grupach społecznych, a także rozwinąć umiejętności planowania, myślenia strategicznego i przywództwa.

Omówione powyżej warsztaty pozwoliły studentom odkryć bogactwo narzędzi komunikacyjnych, a także różnorodne barwy i odcienie komunikacji, która jest procesem pozwalającym na budowanie satysfakcjonujących relacji, wspomagającym kreowanie wrażenia wywieranego na innych, a także niwelującym konflikty.

W kolejną podróż, która pozwoli odkryć różnorodne oblicza i barwy komunikacji zapraszamy już za rok!

 Komitet Organizacyjny