WPUK 2016

 

IV WARSZTATY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH
„Różne oblicza komunikacji”

Zakład Komunikacji Społecznej zaprasza studentów na bezpłatne  Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WARSZTATÓW:

1. Komunikacja w biznesie międzynarodowym
Prowadzący: Dr Elżbieta Kacperska
Termin: 06.12.2016 godz. 17.30-19.30
Liczba miejsc: 10-12 osób

Cel warsztatów:
Celem warsztatów jest wskazanie wpływu komunikacji w różnych kulturach na biznes międzynarodowy. Przedmiotem warsztatów będą negocjacje na rynkach międzynarodowych. Zakres warsztatów uwzględnia: język negocjacji, bariery w negocjowaniu globalnym, różnice ideologiczne, język ciała, etykietę.

DR ELŻBIETA KACPERSKA – ekonomista, absolwentka obecnego Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW i podyplomowych Studiów Handlu Zagranicznego na SGH. Pracownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych WNE SGGW. Obszar zainteresowań naukowych: handel zagraniczny, negocjacje biznesowe, mobilność siły roboczej w skali międzynarodowej, globalizacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

2. Jak mówić żeby nie zaniemówić
Prowadzący: Dr Monika Jurewicz
Termin: 28.11.2016 godz. 14.00-16.00
Liczba miejsc: 10-12 osób

Cel warsztatów:
Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w problematykę emisji głosu poprzez poznanie mechanizmu mówienia i zasad prawidłowego wytwarzania i wydobywania głosu na zewnątrz. Uczestnicy warsztatów uzyskają praktyczną wiedzę na temat najczęstszych błędów emisyjnych i warunków ich powstawania. Równocześnie otrzymają elementarną wiedzę dotyczącą pracy nad głosem w zakresie oddychania, fonacji, artykulacji i dykcji.

DR MONIKA JUREWICZ – pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszewskiego na kierunku pedagogika, logopedia, terapia pedagogiczna. Pracownik Zakładu Pedagogika szkolna z terapią WNS SGGW w Warszawie. Obszar zainteresowań naukowych: indywidualność, narracja, badania biograficzne, uwarunkowania szans edukacyjnych, nauczyciel.

ZAPISY:
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres: monika_podkowinska@sggw.pl do 26 listopada 2016r., a w przypadku warsztatów Komunikacja w biznesie międzynarodowym do dnia 03.12.2016r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć zostaną przesłane uczestnikom na podane przez nich adresy e-mail.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. Monika Podkowińska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr Agnieszka Kampka
Dr Mariusz Kosieradzki
Dr Piotr Wiench
Dr Monika Jurewicz
Dr Elżbieta Kacperska