Mistrzowie Edukacji

W tegorocznej edycji Mistrzów Edukacji z naszego wydziału w I turze najwięcej zgłoszeń otrzymali:

I. MISTRZ NAUCZANIA:
1) P. Migała
2) A. Pawluk-Skrzypek
3) M. Herudzińska

II. MISTRZ MOTYWACJI:
1) A. Landau-Czajka
2) J. Wyleżałek
3) K. Błeszyńska

III. MISTRZ ORYGINALNOŚCI:
1) Y. Plyska
2) M. Cywińska
3) H. Raszkiewicz

IV. DYDAKTYK WYDZIAŁU:
1) I. Błaszczak
2) J. Wyleżałek
3) W. Walkiewicz

V. MISTRZ KÓŁ NAUKOWYCH:
1) I. Błaszczak
2) A. Kampka

Do etapu II (uczelnianego) przeszli:

I. MISTRZ NAUCZANIA:
1) P. Migała

II. MISTRZ MOTYWACJI:
1) A. Landau-Czajka

III. MISTRZ ORYGINALNOŚCI:
1) Y. Plyska

IV. DYDAKTYK WYDZIAŁU:
1) I. Błaszczak
2) J. Wyleżałek
3) W. Walkiewicz

V. MISTRZ KÓŁ NAUKOWYCH:
1) I. Błaszczak

Zwycięzcą w kategorii DYDAKTYK WYDZIAŁU została dr Iwona Błaszczak. W pozostałych kategoriach zwycięzcami zostali przedstawiciele innych wydziałów.