Nagroda Główna w konkursie im. prof. Jerzego Skowronka dla profesora Wiesława Walkiewicza z Wydziału Nauk Społecznych


Prof. Wiesław Walkiewicz po raz drugi uhonorowany został nagrodą
im. prof. Jerzego Skowronka. Tym razem za pracę „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością” wydaną przez Wydawnictwo SGGW.

Jury przyznało też Specjalne Wyróżnienie dla japońskiego historyka prof. Makoto Hayasaki, który od ponad czterdziestu lat zajmuje się historią Polski i jej sąsiedztwa w czasach nowożytnych.

Nagroda im. Jerzego Skowronka została ustanowiona w 1996 roku. Po tragicznej śmierci wybitnego historyka grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło uczcić jego pamięć przez ustanowienie nagrody jego imienia przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 maja w trakcie Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA odbywających się równolegle z Warszawskimi Targami Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Gratulujemy!

http://www.targi-ksiazki.waw.pl/aktualnosci?cmn_id=1257&ph_content_start=show