Nagrody Glogera 2018 rozdane!


Mamy ogromną przyjemność, poinformować całą społeczność akademicką SGGW, że na wniosek dr Iwony Błaszczak – prodziekana ds. dydaktyki WNS w XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera, pierwszą nagrodę otrzymała Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych, która od lat współpracująca z WNS SGGW. 

 

Medal i nagroda Glogera jest prestiżowym – ogólnopolskim wyróżnieniem, przyznawanym przez: Stowarzyszenie STOPKA we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Urzędem Miejskim w Łomży. Honoruje dokonania w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem kulturowym, promuje wybitne osiągnięcia twórców i badaczy kultury.

Nagrodę (medal projektu Janusza Czarnego oraz gratyfikację pieniężna ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wręczono 18 października br. w Łomży. Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt.: Polska po latach niewoli oraz prezentacja nowego tomu Serii Glogerowskiej pod analogicznym tytułem.