Salon Socjologiczny

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Prelegentami Salonów Socjologicznych będą uznani polscy i światowi socjologowie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych. W latach 2015-2016 przedsięwzięcie objęte było patronatem JM Rektora SGGW w kadencjach 2008-2016 prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego. Obecnie Salon Socjologiczny objęty został patronatem JM Rektora prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.

Profesor Margaret Archer prelegentką Salonu Socjologicznego w SGGW. Zapraszamy 23 listopada b.r.

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład  pt.  „The Morphogenesis of Personal identity. Who we are is what we care about”  „Morfogeneza tożsamości. To, kim jesteśmy jest tym,

Znaczenie socjologii w dyskursie naukowym jako przedmiot refleksji na czerwcowym Salonie Socjologicznym

22 czerwca 2017 roku, w ramach szóstego Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład pt. „Po co socjologia i komu jeszcze jest potrzebna?”, który wygłosił prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UKSW. Wykład stanowił wszechstronną refleksję nad znaczeniem socjologii jako dziedziny naukowej współcześnie oraz

Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład  pt. „Po co socjologia i komu jeszcze jest potrzebna?” wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii

Refleksja nad dorosłością w ramach Salonu Socjologicznego SGGW

11 maja 2017 roku odbył się piąty Salon Socjologiczny w SGGW w ramach, którego  wykład  pt. „Osiąganie dorosłości w czasach niepewności” wygłosiła prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Hanna Podedworna

Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład  pt. „Osiąganie dorosłości w czasach niepewności” wygłosi prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej

Zaduma nad współczesnością w ramach grudniowego Salonu Socjologicznego w SGGW

W grudniu 2016 roku, w ramach kolejnego Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład  pt. „Czy można być normalnym w narcystycznym świecie?”, który wygłosił dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW. Wykład stanowił interdyscyplinarną analizę relacji człowiek – społeczeństwo w kontekście rozważań psychologicznych, socjologicznych oraz

Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład  pt. „Czy można być normalnym w narcystycznym świecie?” wygłosi dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW

Prof. A. Landau-Czajka o szkolnym systemie wychowania i nauczania

21 kwietnia 2016 roku goście Salonu Socjologicznego wysłuchali wykładu zatytułowanego „Verba docent, exempla trahunt. Czy polska szkoła może wychować świadomego obywatela?” Spotkanie poprowadziła, zgodnie z przyjętym  zwyczajem,  Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Hanna Podedworna a swoją obecnością zaszczycił nas Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel.