Salon Socjologiczny

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Prelegentami Salonów Socjologicznych będą uznani polscy i światowi socjologowie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych. W latach 2015-2016 przedsięwzięcie objęte było patronatem JM Rektora SGGW w kadencjach 2008-2016 prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego. Obecnie Salon Socjologiczny objęty został patronatem JM Rektora prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.

Przemiany polskiej socjologii tematem Salonu Socjologicznego w SGGW

15 listopada 2018 roku, w ramach Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład pt. „Socjologia polska: praktyczna, krytyczna czy publiczna? Przemiany społecznych funkcji nauki” , który wygłosiła dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, przewodnicząca Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wykład stanowił analizę uwarunkowań przemian społecznych funkcji socjologii polskiej oraz

Zapraszamy 7 czerwca na kolejny Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład  pt.  „Praca i wspólnota – źródła wartości oraz konfliktów etycznych w życiu społecznym” wygłosi dr hab. Adam Bartoszek, prof. nadzw., Kierownik

Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.   Wykład  pt.  „Czas świadków, czyli o pamięci doświadczenia złem”   wygłosi prof. Ewa Bogalska- Martin , profesor Uniwersytetu w Grenoble.  

Profesor Margaret Archer prelegentką Salonu Socjologicznego

23 listopada 2017 roku, w ramach Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład pt. „The Morphogenesis of Personal identity. Who we are is what we care about”, który wygłosiła prof. Margaret Archer – jedna z najbardziej znanych współczesnych socjologów, kierownik Centrum Ontologii Społecznej, University of Warwick, U.K. Brytyjska teoretyk społeczeństwa

Profesor Margaret Archer prelegentką Salonu Socjologicznego w SGGW. Zapraszamy 23 listopada b.r.

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład  pt.  „The Morphogenesis of Personal identity. Who we are is what we care about”  „Morfogeneza tożsamości. To, kim jesteśmy jest tym,

Znaczenie socjologii w dyskursie naukowym jako przedmiot refleksji na czerwcowym Salonie Socjologicznym

22 czerwca 2017 roku, w ramach szóstego Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład pt. „Po co socjologia i komu jeszcze jest potrzebna?”, który wygłosił prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UKSW. Wykład stanowił wszechstronną refleksję nad znaczeniem socjologii jako dziedziny naukowej współcześnie oraz

Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład  pt. „Po co socjologia i komu jeszcze jest potrzebna?” wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii

Refleksja nad dorosłością w ramach Salonu Socjologicznego SGGW

11 maja 2017 roku odbył się piąty Salon Socjologiczny w SGGW w ramach, którego  wykład  pt. „Osiąganie dorosłości w czasach niepewności” wygłosiła prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Hanna Podedworna