Obchody Święta Niepodległości w SGGW pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych


Z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW oraz Muzeum SGGW od wielu lat przed Świętem 11 listopada w kampusie uczelni organizowane są obchody ku czci pracowników, studentów i wychowanków, którzy przyczynili się do uzyskania przez nasz kraj niepodległości, często oddając za nią życie. 
Tegoroczne Obchody Święta Niepodległości w SGGW odbyły się pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych.

Uroczystości rozpoczęły się od przypomnienia sylwetki profesora dr. hab. nauk weterynaryjnych Kazimierza Krysiaka, rektora SGGW w latach 1955–1962, zasłużonego naukowca nie tylko dla SGGW, ale także dla Polski.
Po wykładzie uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne z towarzyszeniem Ludowego Zespołu  Artystycznego SGGW „PROMNI”. Spotkanie prowadzili studenci Socjologii Wydziału Nauk Społecznych: Joanna Olszak oraz Wojciech Leżoń.

W dalszej części uroczystości pod tablicami upamiętniającymi 453 członków społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy oddali życie w latach 1939-1945, odbył się Apel Poległych.

Władze uczelni, pracownicy, studenci, władze i członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych, delegacje związków zawodowych  NSZZ “Solidarność“ SGGW oraz ZNP złożyli pamiątkowe wieńce i zapalili świece. Oprawę artystyczną uroczystościach zapewnili członkowie Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.
Po Apelu Poległych uczestnicy uroczystości złożyli także kwiaty przed tablicą w centralnej części kampusu uczelni, upamiętniającą wszystkich poległych w wojnach w latach 1918-1945.

W uroczystościach licznie wzięli udział studenci Wydziału Nauk Społecznych.
Dziękujemy za Państwa obecność. Stanowi ona najlepsze świadectwo solidarności ze społecznością akademicką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i szacunku dla historii Naszej Uczelni.

Galeria zdjęć