Obowiązkowe Szkolenia BHP i Biblioteczne dla studentów 1 roku studiów licencjackich

Informujemy, że na platformie szkoleniowej SZKOLENIA.SGGW.PL zostały zamieszczone materiały dwóch e-learningowych szkoleń instruktażowych (bibliotecznego oraz BHP), które są obowiązkowe dla studentów rozpoczynających studia licencjackie.
Aby zrealizować szkolenia, należy zalogować się na platformie szkoleniowej, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

Szkolenie biblioteczne może być realizowane przez studentów I roku wszystkich kierunków studiów już od dnia 11 października br.
Natomiast szkolenie z zakresu BHP dla Wydziału Nauk Społecznych będzie dostępne od 20 listopada do 03 grudnia 2017 r.