OFERTA DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI

W związku z uruchomieniem projektu unijnego poszukujemy pilnie do placówki na Ursynowie i na Mokotowie osób o poniższych profilach.
Proszę uprzejmie o kierowanie kandydatów do Pani Dyrektor Eweliny Kuźlik:
+48 510 035 803 FUNDACJA MAŁE MISIE

OPIEKUNKA DZIECIĘCA:
W zakresie: opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość
o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku. Kandydat posiada kwalifikacje określone w art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art.16 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).

POMOC NAUCZYCIELA oraz NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Kandydat musi mieć ukończone studia pedagogiczne (licencjat/magister) o profilu – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne – warunek konieczny przygotowanie pedagogiczne, mile widziane doświadczenie zawodowe, dobra znajomość języka angielskiego (B2) oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Propozycja dla absolwentów kierunków przygotowujących do wykonywania obowiązków nauczyciela – pedagoga specjalnego(ukończone studia pedagogika specjalna), osób, które posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, nie mają braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku, nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

SPECJALIŚCI:
1. Muzykoterapeuta
2. Dogoterapeuta
3. Nauczyciel jęz. angielskiego
4. Rehabilitant