Mistrzowie Edukacji

W tegorocznej edycji Mistrzów Edukacji z naszego wydziału w I turze najwięcej zgłoszeń otrzymali: I. MISTRZ NAUCZANIA: 1) P. Migała 2) A. Pawluk-Skrzypek 3) M. Herudzińska II. MISTRZ MOTYWACJI: 1) A. Landau-Czajka 2) J. Wyleżałek 3) K. Błeszyńska III. MISTRZ ORYGINALNOŚCI: 1) Y. Plyska 2) M. Cywińska 3) H. Raszkiewicz

Czytaj dalej »

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości

W dniu 23 maja w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyła się interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” z Grzybowa, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie oraz Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów

Czytaj dalej »

Refleksja nad dorosłością w ramach Salonu Socjologicznego SGGW

11 maja 2017 roku odbył się piąty Salon Socjologiczny w SGGW w ramach, którego  wykład  pt. „Osiąganie dorosłości w czasach niepewności” wygłosiła prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Hanna Podedworna

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Przemiany polskiej przestrzeni wiejskiej”. Wystawa zdjęć konkursowych do obejrzenia na stoisku Wydziału Nauk Społecznych w trakcie Dni SGGW. Nagrodzone zdjęcia: 1 miejsce Martyna Socha 2 miejsce Maria Grzebuła 3 miejsce Monika Szymanek Wyróżnienia za oryginalność tematu: Julia Zbyszyńska Aleksandra Hoja Albert Marchewka Sebastian Janowski

Czytaj dalej »

Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe

Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz Kierownika Zakładu Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Pana dr Piotra Swachy serdecznie zapraszam na otwarte zebranie naukowe, na którym Pan dr Michał Węsierski zaprezentuje wyniki swoich ostatnich badań i wygłosi referat pt.: Ekshibicjonizm erudycyjny a efekt GIGO, czyli o eklektyzmie przedmiotowo-metodologicznym w naukach

Czytaj dalej »

Certyfikaty SPSS Technology Junior Expert uroczyście wręczone

Serdecznie gratulujemy studentom III roku socjologii, którzy uzyskali najwyższe oceny z zajęć Komputerowe Analizy Danych Ilościowych. W związku z tym, że w roku akademickim 2016/2017 przedmiot ten po raz kolejny uzyskał akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), najlepsi studenci otrzymali za swoje osiągnięcia certyfikaty SPSS Technology Junior Expert potwierdzające ich

Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego w specjalności: pedagogika dorosłych

BNiP-SON-85/2017 Warszawa, 08.05.2017 r. OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki społeczne

Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w specjalności: socjologia rodziny

BNiP-SON-83/2017 Warszawa, 08.05.2017 r. OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki społeczne

Czytaj dalej »