Godziny rektorskie

W dniu 11.10.2017 r. (środa) ogłoszone zostały godziny rektorskie w godz.10.00-14.00 dla studentów I roku (z podziałem na wydziały), w związku z organizowanym w tym czasie przez RUSS wydarzeniem „Reaktywacja”. Skan pisma

Czytaj dalej »

Zmiana terminów przyjmowania stypendiów

Szanowni studenci W roku 2017/2018 z uwagi na zmianę przepisów powszechnie obowiązujących wprowadzone zostaną nowe druki. Prosimy o sprawdzanie na stronie SGGW w  zakładce pomoc materialna, kiedy będą podwieszone właściwe wnioski i załączniki. Mając to na uwadze, wnioski na stypendia będą przyjmowane najwcześniej od 16 października 2017 roku zgodnie z kalendarium administracyjnym

Czytaj dalej »

Festiwal Nauki 2017 na WNS SGGW zakończony!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym spotkania w ramach XXI Festiwalu Nauki na Wydziale Nauk Społecznych SGGW. W tegorocznej edycji spotkania odbywały się w dniach 26-29.09.2017. Można było między innymi wziąć udział w warsztatach badania opinii publicznej „od kuchni” albo warsztatach wykonywania pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wysłuchać

Czytaj dalej »