Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe

Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz Kierownika Zakładu Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Pana dr Piotra Swachy serdecznie zapraszam na otwarte zebranie naukowe, na którym Pan dr Michał Węsierski zaprezentuje wyniki swoich ostatnich badań i wygłosi referat pt.: Ekshibicjonizm erudycyjny a efekt GIGO, czyli o eklektyzmie przedmiotowo-metodologicznym w naukach

Czytaj dalej »

Certyfikaty SPSS Technology Junior Expert uroczyście wręczone

Serdecznie gratulujemy studentom III roku socjologii, którzy uzyskali najwyższe oceny z zajęć Komputerowe Analizy Danych Ilościowych. W związku z tym, że w roku akademickim 2016/2017 przedmiot ten po raz kolejny uzyskał akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), najlepsi studenci otrzymali za swoje osiągnięcia certyfikaty SPSS Technology Junior Expert potwierdzające ich

Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego w specjalności: pedagogika dorosłych

BNiP-SON-85/2017 Warszawa, 08.05.2017 r. OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki społeczne

Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w specjalności: socjologia rodziny

BNiP-SON-83/2017 Warszawa, 08.05.2017 r. OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki społeczne

Czytaj dalej »

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w specjalności: socjologia wojska

BNiP-SON-84/2017 Warszawa, 08.05.2017 r. OGŁOSZENIE Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza /Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ konkurs wieloetapowy na stanowisko: profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki społeczne

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny: „Przemiany polskiej przestrzeni wiejskiej”

Wydział Nauk Społecznych – Patron Dni SGGW 2017 zaprasza studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Przemiany polskiej przestrzeni wiejskiej”. Konkurs objęty został honorowym patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego. Celem konkursu jest udokumentowanie za pomocą fotografii przemian przestrzeni wiejskiej w taki

Czytaj dalej »

Plebiscyt Mistrzowie Edukacji SGGW 2017

Komisja ds. Dydaktyki Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kolejny raz organizuje plebiscyt „Mistrzowie Edukacji SGGW”. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy trwa od 19 do 26.04.2017 roku. W tym czasie studenci mają możliwość wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym wpisują w poszczególne rubryki, odpowiednich

Czytaj dalej »

Jak kształcić nauczyciela XXI w.

Zakład Pedagogiki Szkolnej Z Terapią na Wydziale Nauk społecznych SGGW w Warszawie serdecznie zaprasza na debatę akademicką poświęconą zagadnieniu: „Jak kształcić nauczycieli XXI w.” Żyjemy w czasach, w których gwałtowny rozwój technologiczny oraz zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna wymagają od uczelni kształcących nowe pokolenia pedagogów pogłębionej refleksji dotyczącej tego, jak pracować

Czytaj dalej »