Referaty naukowe kandydatek na stanowiska adiunktów naukowo-dydaktycznych

Informujemy, że dnia 15 maja 2018 roku wygłoszone zostaną referaty naukowe kandydatek na stanowiska adiunktów naukowo-dydaktycznych w Katedrze Edukacji i Kultury oraz Katedrze Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych, które odbędą się w budynku 4 sala 5.

O godz. 9.30 dr Anny Steinhagen kandydatki do zatrudnienia w Katedrze Edukacji i Kultury – temat referatu:
„Uwarunkowania odmowy chodzenia do szkoły”.

O godz. 10.30 dr Kateryny Novikowej kandydatki do zatrudnienia w Katedrze Socjologii – temat referatu:
„Podmiot w epoce globalnej złożoności technologicznej: szanse, wyzwania, prognozy w perspektywie socjologicznej”.

Zapraszamy