Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Studiuj Socjologię lub Pedagogikę na Wydziale Nauk Społecznych SGGW


Drogi Kandydacie!

Zastanawiasz się nad wyborem studiów?
Mamy dla Ciebie dobre wiadomości.

Socjologia
W ubiegłym roku akademickim nastąpiła zmiana przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunek Socjologia. Na Socjologię  przyjmujemy na podstawie matury (poziom podstawowy lub rozszerzony) z dwóch przedmiotów, czyli języka obcego nowożytnego oraz jednego z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.
Oznacza to, że niezależnie, które przedmioty zdawałeś na egzaminie maturalnym możesz studiować u nas Socjologię.

Pedagogika
Od bieżącego roku akademickiego rekrutacja na Pedagogikę może odbyć się również na podstawie matury z matematyki.  Rekrutacja na kierunek Pedagogika następuje więc na podstawie jednego z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, matematyka.

Wydział Nauk Społecznych SGGW to wydział z dużym rozwojowym potencjałem istniejący w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od ponad 10 lat.
Jeśli chcesz się rozwijać, zdobyć ciekawy zawód oraz bogatą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są nieodzowne na rynku pracy dołącz do nas.
Zapraszamy!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewnia:
– piękny, funkcjonalny Kampus z domami studenckimi, obiektami sportowymi, biblioteką i ośrodkiem zdrowia
– życzliwą i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną i administracyjną
– możliwość podjęcia wzbogacających aktywności w Samorządzie Studenckim
– rozbudowany system stypendialny
– możliwość rozwoju własnych zainteresowań w licznych Kołach Naukowych, Chórze Akademickim, Zespole PROMNI oraz możliwość udziału w cyklicznych wydarzeniach, których współorganizatorami są studenci

Dzień z życia studenta