Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019. Studiuj Socjologię lub Pedagogikę na Wydziale Nauk Społecznych SGGW


Drogi Kandydacie!

Zastanawiasz się nad wyborem studiów?
Mamy dla Ciebie dobre wiadomości.

Socjologia
Nastąpiła zmiana przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunek Socjologia.
Na Socjologię  przyjmujemy na podstawie matury (poziom podstawowy lub rozszerzony) z dwóch przedmiotów, czyli języka obcego nowożytnego oraz jednego z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.
Oznacza to, że niezależnie, które przedmioty zdawałeś na egzaminie maturalnym możesz studiować u nas Socjologię.

Pedagogika
Rekrutacja na Pedagogikę może odbyć się również na podstawie matury z matematyki. 
Na kierunek Pedagogika przyjmujemy więc na podstawie jednego z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, matematyka.

Wydział Nauk Społecznych SGGW to wydział z dużym rozwojowym potencjałem istniejący w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od ponad 10 lat.
Jeśli chcesz się rozwijać, zdobyć ciekawy zawód oraz bogatą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są nieodzowne na rynku pracy dołącz do nas.
Zapraszamy!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewnia:
– piękny, funkcjonalny Kampus z domami studenckimi, obiektami sportowymi, biblioteką i ośrodkiem zdrowia
– życzliwą i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną i administracyjną
– możliwość podjęcia wzbogacających aktywności w Samorządzie Studenckim
– rozbudowany system stypendialny
– możliwość rozwoju własnych zainteresowań w licznych Kołach Naukowych, Chórze Akademickim, Zespole PROMNI oraz możliwość udziału w cyklicznych wydarzeniach, których współorganizatorami są studenci.

Zobacz film o nas: