Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020. Studiuj Socjologię lub Pedagogikę na Wydziale Nauk Społecznych SGGW


Drogi Kandydacie!

Zastanawiasz się nad wyborem studiów?
Dołącz do nas!

Socjologia
Ze względu na duże zainteresowanie prowadzonymi przez nas przez studiami socjologicznymi i ich wysoką ocenę, w bieżącym roku akademickim zwiększyliśmy limity przyjęć na kierunku Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych SGGW.
Na Socjologię przyjmujemy na podstawie matury (poziom podstawowy lub rozszerzony z dwóch przedmiotów, czyli języka obcego nowożytnego oraz jednego z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.
Oznacza to, że niezależnie, które przedmioty zdawałeś na egzaminie maturalnym możesz studiować u nas Socjologię.
Od bieżącego roku wprowadzamy także kształcenie modułowe w ramach którego studenci sami będą wybierali część studiowanych przedmiotów.

Pedagogika
Pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych SGGW od lat cieszy się dużym powodzeniem i wysoką oceną studentów.
Rekrutacja na Pedagogikę następuje na podstawie jednego z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, matematyka.
Od bieżącego roku wprowadzamy na kierunku Pedagogika nową specjalizację: Opieka nad małym dzieckiem z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wydział Nauk Społecznych SGGW to wydział z dużym rozwojowym potencjałem istniejący w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od ponad 10 lat.
Jeśli chcesz się rozwijać, zdobyć ciekawy zawód oraz bogatą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są nieodzowne na rynku pracy dołącz do nas.
Zapraszamy!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewnia:
– piękny, funkcjonalny Kampus z domami studenckimi, obiektami sportowymi, biblioteką i ośrodkiem zdrowia
– życzliwą i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną i administracyjną
– możliwość podjęcia wzbogacających aktywności w Samorządzie Studenckim
– rozbudowany system stypendialny
– możliwość rozwoju własnych zainteresowań w licznych Kołach Naukowych, Chórze Akademickim, Zespole PROMNI oraz możliwość udziału w cyklicznych wydarzeniach, których współorganizatorami są studenci

Dzień z życia studenta