Rozliczenie praktyk na kierunku socjologia

Uwaga studenci II i III roku kierunku socjologia!

Rozliczenie praktyk na kierunku socjologia dla osób zaliczających praktyki w drugim terminie odbędzie się w poniedziałek 18 września od godziny 12.00 w pokoju 16. Bud. 4.

Proszę przygotować następujące dokumenty:
– Zaświadczenie o odbyciu praktyk (załącznik 3) wypełniony i podpisany przez pracodawcę
– Raport z przebiegu praktyk (załącznik 4)
Obydwa załączniki do wydrukowania ze strony WNS (zakładka student> podania i dokumenty)

Raport powinien być sporządzony w standardowym formacie dokumentu WORD, według wzoru zawartego w załączniku 4 i zawierać:

– Dane studenta (imię i nazwisko, nr albumu, rok studiów)
– Informacje o miejscu odbywania praktyk (termin praktyk, opis instytucji)
– Studium przypadku jednego wybranego aspektu funkcjonowania instytucji (zob. załącznik 4 oraz polecona bibliografia).

Uwaga! Dokumenty można dostaczać wyłącznie w formie wydrukowanej (nie elektronicznie)

Z poważaniem,
Agnieszka Maj
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Praktyk na kierunku socjologia