SEMINARIUM „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
 „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”
(Zakład Filozofii, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie).
Wykład pt.:
„Status prawno-etyczny zwierząt i jego implikacje w działalności weterynaryjnej”,
 wygłosi
Dr hab. (prof. SGGW) Teresa Malinowska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW).
22 maja 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.

W czasie kolejnego posiedzenia seminaryjnego w dniu 12 czerwca 2018 r., mecenas Gabriela Morawska-Stanecka (Kancelaria GMS Katowice) wygłosi referat pt. „Problematyka odpowiedzialności cywilnej lekarza weterynarii”.

Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.