Spotkanie z cyklu „Szkoły Twórczego Myślenia”

Katedra Edukacji i Kultury, Koło Naukowe Pedagogów wraz z opiekunem Dr Iwoną Błaszczak oraz Samorząd Studentów WNS SGGW serdecznie zapraszają pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z cyklu „Szkoły Twórczego Myślenia” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kolejne z naszych spotkań poprowadzi ks. Łukasz Mikołajczyk. Certyfikowane szkolenie pt. „Nie taki wózek straszny, jak ściana między nami” odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 12 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Budynek 8, sala 112. Spotkanie będzie dotyczyło kontaktów z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość m.in.  poznania ogólnych zasad savoir-vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz przećwiczenia sposobów alternatywnej komunikacji.

Komitet Organizacyjny:
dr Iwona Błaszczak – Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Pedagogika WNS
Adriana Jankowska – Studentka Pedagogiki WNS, Sekretarz Samorządu Studentów WNS
Agata Fleter – Studentka Pedagogiki WNS, Przewodnicząca Samorządu Studentów WNS
Magdalena Zbucka – Studentka Pedagogiki WNS, Prezes Koła Naukowego Pedagogów
Karol Kaczor- Student Pedagogiki WNS, członek Koła Naukowego Pedagogów
Paulina Rogalska- Studentka Pedagogiki WNS, członek Koła Naukowego Pedagogów
Ola Dawidziuk- Studentka Pedagogiki WNS, członek Koła Naukowego Pedagogów
Sylwia Pająk- Studentka Pedagogiki WNS, członek Koła Naukowego Pedagogów

Zaproszenie

Plakat

Program