photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Komunikacji Społecznej

W Zakładzie Komunikacji Społecznej realizowana jest specjalność Komunikacja społeczna, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające im na sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi na rynku pracy.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zakładu wiąże się z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Tematy podejmowane w projektach badawczych i tekstach naukowych to m.in.: komunikowanie w rodzinie i w organizacji; komunikacja w sferze prywatnej i publicznej; zapośredniczona przez media i wykorzystująca obraz; mechanizmy mediów tradycyjnych i funkcje społeczne nowych mediów, socjolingwistyka i analiza dyskursu.

Wyniki badań prezentowane są na ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych przez Zakład, wśród których można wymienić: „Wirtual. Nowy wspaniały świat?” (2009), „Retoryka i władza”(2011), „Retoryka wizualna” (2013), „Retoryka wizerunku medialnego” (2015). W roku 2013 zainicjowane zostały Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych adresowane do studentów.

 
Kierownik:    
dr hab. Monika Podkowińska, adiunkt tel. +48 22 59 347 80; +48 22 59 348 01
     
Nauczyciele akademiccy:    
dr hab. Agnieszka Kampka, adiunkt tel. +48 22 59 348 01
dr Mariusz Kosieradzki, starszy wykładowca tel. +48 22 59 348 30
dr Piotr Wiench, adiunkt tel.  +48 22 59 348 30

WARSZTATY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

WPUK_2013

WPUK_2014

WPUK_2015

WPUK 2016

026 20161128_140731 028

 


Copyright © 2009 – Wydział Nauk Społecznych SGGW