Harmonogram sesji 2018/19

Organizacja zaliczeń i egzaminów na WNS
rok akademicki 2018/2019
semestr zimowy


HARMONOGRAM ZALICZEŃ I EGZAMINÓW:

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia:
Zajęcia dydaktyczne kończą się w dniu 28.01.2019 roku.
– sesja zaliczeniowa zimowa I: 29 stycznia 2019 – 06 lutego 2019 roku
– sesja zaliczeniowa zimowa II (poprawkowa): 07 – 15 lutego 2019 roku  
Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku. 

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia:
Zajęcia dydaktyczne kończą się zgodnie z harmonogramem zjazdów określonym dla Turnusu A i B.
Sesja zimowa dla Turnusu A i B:
– sesja zaliczeniowa zimowa I: 25 stycznia 2019 – 17 lutego 2019 roku
– sesja zaliczeniowa zimowa II (poprawkowa): 18 – 24 lutego 2019 roku 
Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 24 lutego 2019 roku.