Pedagogika

Informacja dotycząca organizacji zaliczeń i egzaminów dla kierunku PEDAGOGIKA – semestr letni
rok akademicki 2017/2018
(informacja dla Studentów)

 HARMONOGRAM  ZALICZEŃ I EGZAMINÓW:

 STUDIA STACJONARNE I oraz II stopnia:
Zajęcia dydaktyczne kończą się w dniu 19.06.2018.
– sesja zaliczeniowa letnia III: 20 czerwca 2018 – 29 czerwca 2018
– sesja zaliczeniowa letnia IV (poprawkowa): 05 września 2018 – 14 września 2018
Zaliczenie roku obejmuje również zaliczenie praktyk programowych i powinno być zakończone w terminie do dnia 21 września 2018.

 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia:
– sesja: TURNUS A – 20.07.2018 -22.07.2018
– sesja: TURNUS B – 27.07.2018 -29.07.2018
– sesja letnia IV (poprawkowa) 05 września 2018 – 14 września 2018 r.

Prodziekan do spraw dydaktyki
dr Iwona Błaszczak