OFERTA PRAKTYK – Pedagogika

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać u Pełnomocnika Praktyk dr Agnieszki Pawluk-Skrzypek.