Socjologia

Informacja dotycząca terminów egzaminów dyplomowych na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku pedagogika i socjologia w roku akademickim 2017-2018

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2017/2018 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów I stopniaoraz studentów II roku studiów II stopnia na kierunku socjologia (studia stacjonarne).

SOCJOLOGIA

Studia I-go stopnia

  Data złożenia pracy dyplomowej i właściwych dokumentów w Dziekanacie WNS Data egzaminu
1. do 21.06.2018 5,6 lipca 2018
2. od 22.06.2018 do 30.06.2018 19,20 lipca 2018

Planowany termin egzaminu dyplomowego we wrześniu: 12,13 września 2018.
Termin złożenia pracy dyplomowej do 5.09.2018r.

Studia II-go stopnia

  Data złożenia pracy dyplomowej  i właściwych dokumentów w Dziekanacie WNS Data egzaminu
1. do 21.06.2018 5,6 lipca 2018
2. od 22.06.2018 do 30.06.2018 19,20 lipca 2018

Planowany termin egzaminu dyplomowego we wrześniu: 24,25 września 2018.
Termin złożenia pracy dyplomowej do 15.09.2018r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie §27 ust.1 student, zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca. Dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 6 miesięcy od terminu określonego w ust. 1.

Prodziekan ds. dydaktyki
dr Małgorzata H. Herudzińska