Pedagogika

Informacja dotycząca organizacji zaliczeń i egzaminów dla kierunku Pedagogika – semestr letni  rok akademicki 2016/2017

Harmonogram  zaliczeń i egzaminów:

Dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia:

Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna 26 czerwca – 7 lipca 2017r.
Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna poprawkowa 10 – 14 lipca 2017r.

Dla studentów pozostałych roczników  I i II stopnia:

STUDIA STACJONARNE:

Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna 26.06 – 07.07. 2017r.
Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna poprawkowa 11.09 – 20.09.2017r.

STUDIA NIESTACJONARNE I  stopnia III rok (przed egzaminem licencjackim) Turnus A

I termin zaliczenia sesji  9 – 11 czerwca 2017r.
II termin zaliczenia sesji 23 – 25 czerwca 2017r.
Sesja poprawkowa: pierwszy termin zjazdu w roku akademickim 2017/18

STUDIA NIESTACJONARNE  II  stopnia II rok (przed egzaminem magisterskim) Turnus B

I termin zaliczenia sesji 14 – 16 lipca 2017r.
II termin zaliczenia sesji 28 – 30 lipca 2017r.
Sesja poprawkowa: pierwszy termin zjazdu w roku akademickim 2017/18

STUDIA NIESTACJONARNE  I stopnia  Turnus A i Turnus B – pozostali studenci

I termin zaliczenia sesji  9 – 18 czerwca 2017r.
II termin zaliczenia sesji (poprawkowa) 23 czerwca do 2 lipca 2017r.
Sesja poprawkowa: pierwszy termin zjazdu w roku akademickim 2017/18

STUDIA NIESTACJONARNE  II stopnia  Turnus B – pozostali studenci

I termin zaliczenia sesji  14 – 16 lipca 2017r.
II termin zaliczenia sesji (poprawkowa) 17 – 30 lipca 2017r.
Sesja poprawkowa: pierwszy termin zjazdu w roku akademickim 2017/18