Socjologia

Informacja dotycząca organizacji zaliczeń i egzaminów dla kierunku Socjologia – semestr letni  rok akademicki 2016/2017

Harmonogram zaliczeń i egzaminów:

Dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia:

Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna 26 czerwca – 7 lipca 2017r.
Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna poprawkowa 10 – 14 lipca 2017r.

Dla studentów pozostałych roczników  I i II stopnia:

STUDIA STACJONARNE:

Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna 26.06 – 07.07. 2017r.
Sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna poprawkowa 11.09 – 20.09.2017r.

STUDIA NIESTACJONARNE I  stopnia:

SOCJOLOGIA

Sesja zaliczeniowa 7–9 lipca 2017r.
Sesja egzaminacyjna: 21-23 lipca 2017r.
Sesja poprawkowa: pierwszy termin zjazdu w roku akademickim 2017/18 – TURNUS B

15-17 września 2017r.