Studia niestacjonarne

Studia II stopnia – Pedagogika – II rok – niestacjonarne

Plan zajęć do pobrania

Plan studiów i sylabusy

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 20 Z 3
2. Andragogika 20 Z 3
3. Pedagogika porównawcza 20 Z 3
4. Pedeutologia 20 Z 2
5. Przedmiot do wyboru 2 20 Z 2
6. Seminarium magisterskie 20 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Projektowanie terapii pedagogicznej 10 10 E 5
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 10 10 E 5
9. Innowatyka pedagogiczna 10 Z 2
10. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 10 Z 3
Łącznie godziny w semestrze 3: 180 130 50   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
7. Rozumienie tekstów 10 10 E 4
8. Tworzenie tekstów pisemnych 10 10 E 4
9. Konwersacje 20 Z 3
10. Gramatyka praktyczna i słownictwo 10 10 E 4
  Łącznie godziny w semestrze 3: 200 130 70   30

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Seminarium magisterskie 20 Z 2
2. Praktyki zawodowe 90 Z 3
3. Praca magisterska 12
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 10 10 E 5
5. Problemy wychowawcze w szkole 10 10 E 5
6. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży 10 10 Z 3
  Łącznie godziny w semestrze 4: 170 30 140   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
4. Podstawy kultury krajów obszaru języka angielskiego 10 E 4
5. Elementy historii i literatury języka angielskiego 10 E 4
6. Wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego z fonetyką 10 E 5
Łącznie godziny w semestrze 4: 140 30 110   30