Studia stacjonarne

Studia II stopnia – Pedagogika – II rok – stacjonarne

Plan zajęć do pobrania

Plan studiów i sylabusy

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 Z 3
2. Andragogika 15 15 Z 3
3. Pedagogika porównawcza 15 15 Z 3
4. Pedeutologia 30 Z 2
5. Przedmiot do wyboru 2 30 Z 2
6. Seminarium magisterskie 30 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Projektowanie terapii pedagogicznej 15 15 E 5
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu 15 15 E 5
9. Socjoterapia 15 15 E 5
Łącznie godziny w semestrze 3: 270 150 120   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
7. Rozumienie tekstów 15 15 E 4
8. Tworzenie tekstów pisemnych 15 15 E 4
9. Konwersacje 15 15 Z 3
10. Gramatyka praktyczna i słownictwo 15 15 E 4
  Łącznie godziny w semestrze 3: 300 165 135   30

 

Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Seminarium magisterskie 30 Z 2
2. Praktyki zawodowe 90 Z 3
3. Praca magisterska 12
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 15 15 E 4
5. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole 15 15 E 5
6. Innowatyka pedagogiczna 15 15 E 4
  Łącznie godziny w semestrze 4: 210 45 165   30
Kursy: specjalność  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
4. Podstawy kultury krajów obszaru języka angielskiego 15 E 4
5. Elementy historii i literatury języka angielskiego 15 E 4
6. Wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego z fonetyką 15 E 5
Łącznie godziny w semestrze 4: 165 45 120   30