Podania/dokumenty

Socjologia

Pedagogika

Karta obiegowa
Deklaracja wyboru promotora

Wzory podań

  1. Podania ogólne – Prorektor SGGW ds. Dydaktyki (podanie o obniżenie lub umorzenie opłat, ponowne wznowienie studiów)
  2. Podania ogólne – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych (podanie o rozłożenie opłaty na raty, wznowienie studiów po pierwszym skreśleniu, urlop, zaliczenie komisyjne, wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego)
  3. Podania ogólne – Prodziekan ds. dydaktyki kierunek pedagogika (podanie o wpis warunkowy, podanie o powtarzanie semestru, podanie o przedłużenie składania pracy dyplomowej, wydanie dyplomu w języku angielskim)
  4. Podania ogólne – Prodziekan ds. dydaktyki kierunek socjologia (podanie o wpis warunkowy, podanie o powtarzanie semestru, podanie o przedłużenie składania pracy dyplomowej, wydanie dyplomu w języku angielskim)