Niestacjonarne

Socjologia  – Studia II stopnia

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 848
LICZBA ECTS: 120
I rok II rok Razem
Spec. I – 478
Spec. II – 498
Spec. I – 370
Spec. II – 350
Spec. I – 848
Spec. II – 848
ECTS
Spec. I – 60
Spec. II – 60
ECTS
Spec. I – 60
Spec. II – 60
ECTS
Spec. I – 120
Spec. II – 120

Socjologia  – Studia II stopnia – I rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Filozofia współczesna 30 30 E 5   5
2. Logika 30 E 3 3
3. Metodologia nauk społecznych 60   E 5 5
4. Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych 20   Z 4 4
5. Zróżnicowanie społeczne 40 40 Z 5 E 5 10
6. Socjologia wiedzy 20 20   E 5 5
7. Język obcy 48 Z 2 Z 2 4
8. Seminarium magisterskie 60 Z 2 Z 3 5
9. Przygotowywanie pracy magisterskiej 2 2 4
  RAZEM: 398 180 218   19   26 45

 

  Kursy dla specjalności
komunikacja społeczna
W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Media a polityka 20 Z 4   4
2. Retoryka i erystyka 20 Z 4   4
3. Propaganda w różnych systemach społeczno–politycznych 20   Z 4 4
4. Komunikacja w organizacji 20 E 3   3
RAZEM:80 40 40   11   4 15
Razem I rok: 478 220 258   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Analiza sieci społecznych 20 20 E 4   4
2. Badania partycypacji politycznej i elektoratów 10 10 Z 3 3
3. Badania fokusowe 10 Z 2   2
4. Internetowe techniki badawcze 10 Z 2   2
5. Sztuka budowania wizerunku – marketing 10   Z 2 2
6. Tworzenie diagnoz, ekspertyz, rekomendacji 10   Z 2 2
  RAZEM: 100 30 70   11   4 15
  Razem I rok: 498 210 288   30   30 60

Socjologia  – Studia II stopnia – II rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Badania ewaluacyjne 20 Z 2 2
2. Globalne procesy społeczne: globalizacja i antyglobalizacja 20 20 E 6   6
3. Zróżnicowanie społeczne polskiego społeczeństwa 20 20 E 5 5
4. Socjologia ekonomiczna 20 20 E 6   6
5. Ruchy społeczne 20 20   E 5 5
6. Seminarium magisterskie 60 Z 2 Z 3 5
7. Przygotowywanie pracy magisterskiej 3 3 6
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5   5
Praca dyplomowa     5
9. WF 30 Z 1 1
RAZEM: 270 100 170   22   24 46

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Komunikacja międzykulturowa 20 Z 3 3
2. Język, społeczeństwo, władza 20 20 E 5 5
3. Public relations 20 Z 3 3
4. Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi 20 Z 3   3
  RAZEM: 100 40 60   8   6 14
  Razem II rok: 370 140 230   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Socjologia życia publicznego 20 10 E 6   6
2. Teoria i praktyka badań opinii publicznej 10 10   Z 3 3
3. Badania i analizy zachowań konsumenckich 10 Z 2 2
4. Międzynarodowe badania porównawcze 10 10   Z 3 3
  RAZEM: 80 50 30   8   6 14
  Razem II rok: 330 150 180   30   30 60