Stacjonarne

Socjologia  – Studia II stopnia – I rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Filozofia współczesna 30 30 E 6   6
2. Logika 30   Z 2 2
3. Metodologia nauk społecznych 60   E 4 4
4. Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych 30   Z 3 3
5. Badania ewaluacyjne 30   Z 3 3
6. Zróżnicowanie społeczne 30 30 E 7   7
7. Socjologia wiedzy 30 15   E 3 3
8. Język obcy 60 Z 2 Z 2 4
9. Wychowanie fizyczne 30   Z 1 1
10. Seminarium magisterskie 60 Z 3 Z 2 5
11. Przygotowywanie pracy magisterskiej 2 2 4
  RAZEM: 465 210 255   20   22 42

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Semiotyka społeczna 30 E 3 3
2. Media a polityka 30 Z 3   3
3. Retoryka i erystyka 30 Z 4   4
4. Mediacje społeczne 30   Z 3 3
5. Propaganda w różnych systemach społeczno–politycznych 30   Z 2 2
6. Komunikacja w organizacji 30 E 3   3
RAZEM:180 120 60   10   8 18
Razem I rok: 645 330 315   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Analiza sieci społecznych 15 15 E 4   4
2. Badania partycypacji politycznej i elektoratów 15 15   Z 3 3
3. Badania fokusowe 15 Z 2   2
4. Internetowe techniki badawcze 15 Z 2   2
5. Badania edukacyjne 15 Z 2   2
6. Sztuka budowania wizerunku – marketing 15   Z 2 2
7. Tworzenie diagnoz, ekspertyz, rekomendacji 15   Z 2 2
8. Strategie pozyskiwania funduszy na badania i projekty 15   Z 1 1
  RAZEM: 150 30 120   10   8 18
  Razem I rok: 615 240 375   30   30 60

Socjologia  – Studia II stopnia – II rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Globalne procesy społeczne: globalizacja i antyglobalizacja 30 30 E 5   5
2. Socjologia ekonomiczna 30 15 E 5   5
3. Ruchy społeczne 30 15   E 5 5
4. Seminarium magisterskie 60 Z 2 Z 3 5
5. Przygotowywanie pracy magisterskiej 3 3 6
6. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5   5
Praca dyplomowa     5
RAZEM: 210 90 120   20   16 36

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Komunikacja międzykulturowa 30 Z 5 5
2. Język, społeczeństwo, władza 30 30   E 5 5
3. Public relations 30 Z 5   5
4. Debata publiczna 30   Z 4 4
5. Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi 30 Z 5   5
  RAZEM: 180 60 120   10   14 24
  Razem II rok: 390 150 240   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Socjologia życia publicznego 30 30 E 6   6
2. Teoria i praktyka badań opinii publicznej 15 15   Z 4 4
3. Analiza procesów decyzyjnych 30 Z 2   2
4. Analiza dokumentów i źródeł historycznych 15 15   Z 4 4
5. Badania i analizy zachowań konsumenckich 15   Z 2 2
6. Międzynarodowe badania porównawcze 15 15   Z 4 4
7. Zarządzanie projektami 15 Z 2 Z   2
  RAZEM: 210 120 90   10   14 24
  Razem II rok: 420 210 210   30   30 60