OFERTA PRAKTYK – Socjologia

Szanowni Państwo!

Zachęcam do zapoznania się z najnowszymi ofertami praktyk skierowanych do studentów socjologii.
Oferty praktyk – poniżej.

Z poważaniem,
Agnieszka Maj, Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. praktyk na kierunku socjologia.

DO POBRANIA:

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE W INSTYTUCJACH KULTURY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Syrenka1Uwaga absolwenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku socjologia!

Poniżej oferta praktyk absolwenckich w wybranych instytucjach kultury Miasta Stołecznego Warszawy na wiosnę i lato 2017. Miejsce na praktykach można rezerwować bezpośrednio w wybranej instytucji.

Z poważaniem,
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Praktyk
Agnieszka Maj
DO POBRANIA:

 

PRAKTYKI W URZĘDZIE DZIELNICY URSYNÓW

logoUSzanowni Państwo,
Informuję o możliwości odbycia praktyk studenckich na kierunku socjologia w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w II i III kwartale 2017 roku. Szczegółowe informacje o liczbie miejsc i wydziałach,w których można odbyć praktyki przekażę Państwu po ich otrzymaniu z Urzędu Dzielnicy Ursynów. Osoby zainteresowane już teraz mogą zgłaszać chęć odbycia praktyk w tej instytucji osobiście podczas moich dyżurów.
Z poważaniem,
Agnieszka Maj, pełnomocnik ds. praktyk

 

PRAKTYKI W JEDNOSTKACH I SPÓŁKACH MIEJSKICH

Syrenka1Szanowni Państwo,
Zachęcam do zapoznania się z najnowszą ofertą praktyk dla studentów socjologii otrzymaną z Urzędu M. St. Warszawy (wiosna-lato 2017). W ofercie znajdziecie Państwo takie instytucje, jak: domy kultury, domy pomocy społecznej, ogniska artystyczne czy muzeum.

Miejsce praktyk można rezerwować bezpośrednio w wybranej instytucji.

Uwaga! W niektórych przypadkach termin zgłoszeń upływa niebawem (szczegóły w ogłoszeniach).

Z poważaniem,
Agnieszka Maj
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Praktyk

DO POBRANIA:

 

PRAKTYKI W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Slogo_MAZOWSZE1zanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o możliwości odbycia praktyk w Urzędzie Marszałkowskim.

Nabór na praktyki w UM już się rozpoczął i będzie trwać do dnia 16 maja 2016 roku. Wniosek o przyjęcie na praktyki, regulamin praktyk oraz inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz w załączniku.

Z poważaniem

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Małgorzata H. Herudzińska

 

 

 

PRAKTYKI W FISE

FISESzanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej (szczegóły w załączniku).

Z poważaniem,

Małgorzata H. Herudzińska

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

 

PRAKTYKI W MINISTERSTWIE ROZWOJU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Ewaluacji poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej (szczegóły w załączniku).

Z poważaniem

Małgorzata H. Herudzińska

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W SERWISACH INTERNETOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że istnieje możliwość odbycia praktyk zdalnych w serwisie http://ulicaekologiczna.pl , http://czytamyetykiety.pl/

Osoby zainteresowane ww. ofertami proszę o  zgłoszenie się w czasie mojego dyżuru do 30.04.2016 roku.

Z poważaniem

Małgorzata H. Herudzińska

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W URZĘDZIE DZIELNICY URSYNÓW – INFORMACJA

logoUUprzejmie informuję, że Burmistrz Dzielnicy Ursynów zaprosił Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego do współpracy w zakresie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich od dnia 1.01.2016 do dnia 30.09.2016.

Urząd Dzielnicy Ursynów jest gotowy przyjąć 12 studentów do wydziałów w Urzędzie Dzielnicy.

Szczegółowe informacje przekażę Państwu po otrzymaniu informacji z WKiFE dla Dzielnicy Ursynów.

Pozdrawiam serdecznie.

Małgorzata H. Herudzińska

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS)

KRUSSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. W czasie praktyk w ww. instytucji będą mogli Państwo nabyć te umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców (m.in. planowanie i organizacja pracy, komunikacja, praca zespołowa). Proszę o zapoznanie się z ofertami o wolnych miejscach w KRUS na stronie internetowej: http://www.krus.gov.pl/bip/praktyki-studenckie-w-krus/, na stronie: oferty.praca.gov.pl oraz z informacjami podanymi w załączniku.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Małgorzata H. Herudzińska

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W MINISTERSTWIE SKARBU PAŃSTWA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Skarbu Państwa uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. W czasie praktyk w ww. instytucji będą mogli Państwo nabyć te umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców (m.in. planowanie i organizacja pracy, komunikacja, praca zespołowa). Proszę o zapoznanie się z ofertami o wolnych miejscach w MSP na stronie www.msp.gov.pl oraz na stronie oferty.praca.gov.pl.  pobrane

Więcej informacji o ww. rządowym programie praktyk znajdą Państwo na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Małgorzata H. Herudzińska

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W CENTRUM INFORMATYCZNYM EDUKACJI

logo_cieSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Centrum Informatyczne Edukacji uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. W czasie praktyk w ww. instytucji będą mogli Państwo nabyć te umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców (m.in. planowanie i organizacja pracy, komunikacja, praca zespołowa). Proszę o zapoznanie się z ofertami o wolnych miejscach w CIE na stronie internetowej: www.cie.men.gov.pl, na stronie: oferty.praca.gov.pl oraz z informacjami podanymi w załączniku.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Małgorzata H. Herudzińska

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  oraz Inspekcja Weterynaryjna (Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii) uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. W czasie praktyk w ww. instytucji będą mogli Państwo nabyć te umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców (m.in. planowanie i organizacja pracy, komunikacja, praca zespołowa). Proszę o zapoznanie się z ofertami o wolnych miejscach w PARP oraz IW na stronie internetowej: parp.gov.plhttp://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/2011-09-20-09-41-20, na stronie: oferty.praca.gov.pl oraz  z informacjami podanymi w załączniku.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Małgorzata H. Herudzińska

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE FARMACEUTYCZNYM

pobraneSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. W czasie praktyk w ww. instytucji będą mogli Państwo nabyć te umiejętności,które są poszukiwane przez pracodawców (m.in. planowanie i organizacja pracy, komunikacja, praca zespołowa). Proszę o zapoznanie się z ofertami o wolnych miejscach w GIF w Warszawie na stronie internetowej: www.gif.gov.pl, na stronie: oferty.praca.gov.pl oraz z informacjami podanymi w załączniku.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Małgorzata H. Herudzińska

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTORACIE SANITARNYM W M. ST. WARSZAWIE

PIS logoSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w m. st. Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. W czasie praktyk w ww. instytucji będą mogli Państwo nabyć te umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców (m.in. planowanie i organizacja pracy, komunikacja, praca zespołowa). Proszę o zapoznanie się z ofertami o wolnych miejscach w PPIS w m. st. Warszawie na stronie internetowej: http://pseewarszawa.pis.gov.pl/?praca=2, na stronie: oferty.praca.gov.pl oraz z informacjami podanymi w załączniku.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Małgorzata H. Herudzińska

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W WARSZAWIE

logo-ustatSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Urząd Statystyczny w Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. W czasie praktyk w ww. instytucji będą mogli Państwo nabyć te umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców (m.in. planowanie i organizacja pracy, komunikacja, praca zespołowa). Proszę o zapoznanie się z ofertami o wolnych miejscach w US w Warszawie na stronie internetowej: http://warszawa.stat.gov.pl/praktyki-studenckie/, na stronie: oferty.praca.gov.pl oraz z informacjami podanymi w załączniku.

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

dr Małgorzata H. Herudzińska